กทม. เร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก ผิดให้ออกราชการทันที

กทม. สั่งเร่งสอบ ผอ.โรงเรียนบางชัน ถูกจับทุจริตอาหารกลางวันเด็ก หากพบว่ากระทำผิดจริง ให้ปลดออกจากตำแหน่ง หรือออกราชการทันที
1 ก.พ. 2566 – นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เขตคลองสามวา ถูกจับกุมจากการเรียกรับเงินอาหารกลางวันเด็ก
นางวันทนีย์ กล่าวว่า กทม. จะเร่งสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างเด็ดขาดที่สุด โดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในระหว่างนี้จะพิจารณาให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวพักราชการไว้ก่อน หากพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง อัตราโทษคือการปลดออก หรือถูกให้ออกจากราชการ
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) เรียกรับเงินจากคู่สัญญาหรือผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียน เป็นเงิน 329,000 บาท
โดยอ้างว่าจะนำไปปรับปรุงอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในโรงอาหาร และเรียกเก็บเพิ่มเติมเป็นเงินรายเดือนอีกเดือนละ 9,000 บาท พร้อมข่มขู่ผู้ประกอบการ หากไม่ยอมทำตาม จะทำเรื่องยกเลิกสัญญา หรือทำเรื่องรายงานไปที่กทม. ว่าผู้ประกอบการได้รับเงินส่วนต่างค่าอาหาร จากการที่เด็กนักเรียนไม่มารับประทานอาหารเป็นเงินจำนวนมาก
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชออาหารกลางวันบ (บก.ปปป.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงวางแผนให้ผู้ประกอบการนำเงินไปส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนตามที่ร้องขอ ก่อนเข้าจับกุมตัวได้พร้อมกับเงินของกลาง ภายในห้องทำงานโรงเรียน